SE Traumatherapie

Somatic Experiencing (SE) is een lichaamsgerichte therapie voor het helen van trauma. Deze methode werkt daar waar trauma in het zenuwstelsel opgeslagen zit. Het fijne aan SE is dat het trauma niet opnieuw herbeleefd hoeft te worden.

Met trauma wordt in SE bedoeld: Iedere gebeurtenis of serie gebeurtenissen die destijds te onverwachts, te snel, te heftig of te groot was om adequaat op te kunnen reageren zoals:
Aanval waarbij men niet kan ontsnappen, verkrachting, seksueel misbruik (in welke vorm dan ook), geweld, oorlog.
Een val, hoofdverwonding, auto-ongeluk.
Operaties, tandarts, verbranding, vergiftiging.
Verdrinking, verstikking, geboortetrauma, hoge koorts.
Natuurrampen.
Getuigen zijn van trauma.
Verwaarlozing in vroege jeugd, verlies van dierbaar persoon, liefdeloze opvoeding.

Het lichaam maakt tijdens een onverwachte heftige gebeurtenis heel veel energie aan om te vechten of te vluchten. Als het niet lukt tijdens deze gebeurtenis om deze energie daadwerkelijk om te zetten in een succesvolle actie van vechten of vluchten, dan kan de spanning in het lichaam zo hoog oplopen dat als het ware de stoppen doorslaan en deze energie vast komt te zitten in het zenuwstelsel.

Dit kan resulteren in posttraumatische stress met de volgende symptomen:
Angst, paniek, hartkloppingen, oppervlakkig ademen, overmatig alertheid, prikkelbaarheid, onrust, slapeloosheid
Depressie, uitputting, gevoel van hulpeloosheid of onmacht, krachtverlies van de spieren
Dissociatie, gevoel van het lichaam niet goed meer te voelen, beperkt spectrum van gevoelens
Ontkenning: het trauma is niet gebeurd of het is niet belangrijk
Chronische pijn

Hoe werkt een SE behandeling?

SE therapie kan plaatsvinden zittend op een stoel of liggend op de behandeltafel. Bij SE wordt er gewerkt met de lichaamssensaties die er zijn. Ze worden gebruikt om het trauma op te sporen en op te lossen in het lijf. Enkele voorbeelden van lichaamssensaties zijn; warmte, tintelingen, snelle of langzame hartslag, kippenvel, kou, kramp, ruimte, lichtheid, zwaarte, snelle of langzame ademhaling, alertheid of juist verdoofdheid enz.

Trauma energie kan gevoeld worden in het lichaam als spanning of verkramping. Door kleine stapjes te zetten in en uit de spanningen in het lichaam wordt de geblokkeerde levensenergie op een veilige en rustige manier ontladen. Door deze ontlading ervaren mensen vaak direct een afname van de stress symptomen.

Door het lichaam te voelen, naar het lichaam te ‘luisteren’ en deze te volgen, is het lichaam zelf instaat de vast zittende energie te ontladen. Onder begeleiding van de therapeut, wordt het lichaam geholpen deze natuurlijke manier van spanningsontlading weer aan te zetten en daarbij weer rust in het zenuwstelsel en een natuurlijke weerbaarheid te creëren.