EMDR

EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing5-1280x853, is één van de vormen van therapie om trauma los te koppelen uit de hersenen. EMDR is gebaseerd op het overbelasten van het werkgeheugencapaciteit en het activeren van het natuurlijk verwerkingssysteem in de hersenen.

Hoe werkt EMDR?
Door de traumatische herinnering naar voren te halen in de gedachten en tegelijkertijd de hersenen te belasten met oogbewegingen of klikjes op de oren, raakt het werkgeheugencapaciteit als het waren overbelast. Hierdoor zijn de hersenen niet meer in staat de emoties en sensaties aan de traumatische herinnering te koppelen, waardoor de hoge lading van het beeld verdwijnt. De hersenen zien hierdoor geen bedreiging meer in de herinnering zodat het niet meer wordt opgeslagen maar netjes wordt verwerkt.

Hoe gaat een behandeling te werk?
Intake
In eerste instantie zal er tijdens een intakegesprek worden gekeken of EMDR een geschikte vorm van therapie zal zijn. Soms is het belangrijk eerst een andere vorm van therapie te starten voordat er over gegaan kan worden op EMDR. Omdat EMDR een snelle vorm van therapie is, is het ook belangrijk dat een cliënt genoeg weerbaarheid heeft om de behandeling te verwerken.

Tweede afspraak
De tweede afspraak zal er uitgebreid onderzoek komen van het probleem. De therapeut zal in detail vragen welke situatie(s) en welk(e) moment(en) van die situatie(s) het meest vervelend en belangrijk zijn voor de cliënt. Hierdoor wordt er een goed beeld geschetst van de momenten waar het beste mee gewerkt kan worden. Daarnaast zullen er nieuwe tools worden aangereikt die thuis kunnen worden gebruikt na een sessie om rustig te worden.

Vervolg afspraak
Op de derde afspraak worden de belangrijkste momenten weer naar voren gehaald. Terwijl deze momenten zo levendig mogelijk worden ervaren in het hier en nu, zal de therapeut gelijktijdig de hersenen stimuleren met oogbewegingen, klikjes op de oren of tikjes op het lichaam. Door deze stimulatie zullen de hersenen in verwerkingsmodus komen. Hierdoor kan een cliënt gedachten, beelden, emoties of lichamelijke sensaties ervaren. De therapeut zal om de zoveel klikjes of oogbewegingen vragen wat er ervaren wordt. Pas als de hersenen klaar zijn met de verwerking zal de sessie worden afgerond.

De opvolgende EMDR sessie zal twee weken na de de laatste sessie plaatsvinden en de therapie zal klaar zijn als de hersenen niet meer buitensporig reageren. Het aantal sessies kan variëren tussen de 1 en vijf sessies. Bij ernstig meervoudig trauma zal er meer tijd nodig zijn.

Lid: Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland

Voor meer informatie klik op de volgende link.